Balance today

Τουρισμός στη θεματική του διάσταση

By Alessandra Bratti
Listen to this article

Τουρισμός Στη Θεματική Του Διάσταση

Τουρισμός, είδος πρώτης ανάγκης: Η ταξιδιωτική βιομηχανία «αναρρώνει» μέσα από τον ιατρικό τουρισμό.

H διεθνής κρίση εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο τουρισμός επλήγη σε παγκόσμια κλίμακα, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Μήπως είναι καιρός να καταστεί ο Τουρισμός είδος πρώτης ανάγκης για την Ελλάδα; Σάμπως δεν είναι η βαριά της βιομηχανία;

Αν η ταξιδιωτική βιομηχανία αντιμετωπιστεί θεματικά και συνδυαστεί με την ικανοποίηση αναγκών, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα φέρει ισορροπία στην οικονομία και θ αυξήσει τις επενδύσεις.

Η επιθυμία για χαλάρωση κυρίως τώρα στην μετά covid εποχή αλλά και ενόψει οικονομικοπολεμικών κρίσεων διαπιστώνεται επιτακτική. Οι καθημερινές πιέσεις, η ανασφάλεια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την υγεία που αναζητά τη θεραπεία με και χωρίς εισαγωγικά σε ορίζοντα εκτός των συνόρων του. Βοήθησε και η παγκοσμιοποίηση σε αυτό.

Και κάπως έτσι εγένετο φως!  Υψώθηκε λόγω της αναγκαιότητας κάλυψης αναγκών υγείας ένας τομέας που συνεισφέρει δραστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού, ο Τουρισμός Υγείας.

Η δημιουργία ισχυρού προφίλ και φήμης της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού είναι κρίσιμη για την επιτυχία της νέας στρατηγικής. Ο ιατρικός τουρισμός έδωσε την ευκαιρία σε χώρες να εξελιχθούν σε σημαντικούς ιατρικούς προορισμούς και  η Ελλάδα σε αυτό έχει μερίδιο που της ανήκει. Αρκεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Και τούτο διότι, την ώρα που ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει ότι ο τουρισμός στις ανερχόμενες οικονομίες θα φτάσει μέχρι το 2030 σε ποσοστό 57% της παγκόσμιας αγοράς, η εποχικότητα παραμένει. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου βασίζεται στην ανάπτυξη των ειδικών εκείνων θεματικών μορφών που ολοένα και περισσότερο κερδίζουν σημαντικά μερίδια ταξιδιωτών και μάλιστα «φανατικών», αυτό συμβάλει στην επανάληψη της επίσκεψης, βασικό ζητούμενο για την επιτυχία κάθε στρατηγικής προσέγγισης των αγορών.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο τουριστικό προϊόν, αναλογιστείτε  ότι ο τουρισμός αποτελεί τη μόνη δραστηριότητα που φέρνει τον καταναλωτή στον τόπο προσφοράς της υπηρεσίας.

Ωστόσο, η  άσκηση της τουριστικής πολιτικής σε επίπεδο χώρας ή και περιοχής οφείλει να είναι απόλυτα ταυτισμένη με τους κανόνες της αγοράς. Όταν λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε  για «προσφορά» δεν εννοούμε τίποτα περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε «τουριστικό προϊόν», αυτό που η χώρα ή η περιοχή προσφέρει στον επισκέπτη της.

Το φυσικό κάλλος, οι πολιτιστικοί πόλοι έλξης και η έφεση σε θεματικές μορφές τουρισμού προσθέτουν  αξία μαζί με την πλεονεκτική τοποθεσία των προορισμών σε σχέση με την  Ελλάδα ευνοεί την μετακίνηση από τις χώρες τη Βόρειας  Ευρώπης  που αποτελούν τις κυριότερες «δεξαμενές» τουρισμού της Ελλάδας.

Το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, μονοδιάστατο και μαστίζεται ακόμη από έντονη εποχικότητα. Η οργανωμένη προσέγγιση σε νέες αγορές και  ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που θα μπορούσε να αποτελεί θεραπεία στο πρόβλημα.

Ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς μόνο του ιατρικού τουρισμού εκτιμάται άνω των 20 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 15%-25%, με περίπου 14 εκατ. διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κόσμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύματα.

Ιατρικός Τουρισμός

(απόσπασμα από μελέτη του Ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος)

Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών:

Τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες ο οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών) Τον “Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής” (elective medical tourism), όπου ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινημένος από παράγοντες όπως:

 • το κόστος της υπηρεσίας
 • την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης
 • τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή παρόμοιας υπηρεσίας
 • την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ταξίδι

Για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών, τη διαχείριση ιατρικών αναγκών των

τουριστών, οι σημαντικότερες ομάδες ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι:

 • Νεφροπαθείς
 • Καρκινοπαθείς
 • Καρδιοπαθείς
 • Άτομα με αιματολογικά νοσήματα
 • Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής παρακολούθησης

Για τον ιατρικό τουρισμό επιλογής, σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες είναι:

 • πλαστική/ αισθητική χειρουργική
 • οδοντιατρική
 • οφθαλμολογία
 • τεχνητή γονιμοποίηση
 • καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική
 • ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση
 • θεραπεία καρκίνου
 • μεταμοσχεύσεις οργάνων

Ο ιατρικός τουρισμός όπως ορίζεται εδώ, και όπως τον εννοούν οι ειδικευμένοι διεθνείς φορείς, δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως spa, ιαματικά λουτρά, κέντρα αδυνατίσματος, που εντάσσονται μάλλον στον ευρύτερο όρο “τουρισμός υγείας” ή “ευεξίας” (health tourism, wellness)

Παραπομπές:

Άρθρο 17