Balance today

Οι εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης των γυναικών συνδέονται με υψηλή αρτηριακή πίεση

By Alessandra Bratti
Listen to this article

Οι Εμπειρίες Σεξουαλικής Κακοποίησης Και Παρενόχλησης Των Γυναικών Συνδέονται Με Υψηλή Αρτηριακή Πίεση

Γυναίκες που είχαν βιώσει σεξουαλική βία κατά την διάρκεια της ζωής τους —  συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας – ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια μιας επταετούς περιόδου παρακολούθησης, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μεγάλης, διαχρονικής μελέτης γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart, έδειξε ότι η σεξουαλική βία ήταν μια κοινή εμπειρία, επηρεάζοντας περισσότερο από το 20% των γυναικών στο δείγμα. Η Rebecca B. Lawn, από το Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston ήταν η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Η Lawn και οι συνεργάτες της ανέλυσαν συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης στη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής και της αρτηριακής πίεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της έκθεσης σε άλλους τύπους τραύματος. Για δεδομένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτά της μελέτης the Nurses’ Health Study II (NHS II), μιας διαχρονικήςς μελέτης γυναικών στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 1989 με εγγεγραμένες 115.000 νοσηλεύτριες.

Με την πάροδο του χρόνου, το NHS II, έχει συλλέξει δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοδημογραφικών, ιατρικών και συμπεριφορικών μεταβλητών. Ως μέρος μιας υπομελέτης του NHS II του 2008, μια υποομάδα συμμετεχόντων ανέφερε εάν είχαν βιώσει ποτέ σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία (είτε σωματική είτε λεκτική) και αν βίωσαν ποτέ ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή. Ανέφεραν επίσης έκθεση σε άλλα τραύματα, όπως ατύχημα, καταστροφή ή απροσδόκητο θάνατο αγαπημένου προσώπου.

Η Lawn και οι συνεργάτες της ανέλυσαν τα δεδομένα της υπομελέτης NHS II, αποκλείοντας από τις αναλύσεις τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη διάγνωση υψηλής αρτηριακής πίεσης ή έπαιρναν φάρμακα για υψηλή αρτηριακή πίεση. Επίσης, απέκλεισαν γυναίκες που είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής ή εγκεφαλοαγγειακής νόσου. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 33.127 γυναίκες ηλικίας 43 έως 64 ετών το 2008.

Τα δεδομένα του NHS II έδειξαν ότι οι εμπειρίες σεξουαλικής βίας ήταν συχνές: περίπου το 23% των γυναικών είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση κάποια στιγμή στη ζωή τους και το 12% είχε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Περίπου το 6% των γυναικών είχαν βιώσει και τα δύο.

Περίπου το 21% των γυναικών ανέφεραν ότι ανέπτυξαν υψηλή αρτηριακή πίεση κατά την περίοδο παρακολούθησης, από το 2008 έως το 2015.

Σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν βιώσει ποτέ κάποιο είδος τραύματος, οι γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως και οι γυναίκες που είχαν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Οι γυναίκες που είχαν βιώσει τόσο σεξουαλική επίθεση, όσο και παρενόχληση είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αυτές οι συσχετίσεις παρέμειναν ακόμη και αφού οι ερευνητές υπολόγισαν διάφορες συμπεριφορές και καταστάσεις υγείας. Σε όλες τις αναλύσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σχέσεις μεταξύ των μη-σεξουαλικών τραυματικών εμπειριών και της υψηλής αρτηριακής πίεσης ήταν ασυνεπείς.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο κίνδυνος για υψηλή αρτηριακή πίεση που σχετίζεται με τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής, είναι παρόμοιος σε μέγεθος με άλλους παράγοντες που έχουν λάβει περισσότερη προσοχή, όπως η έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί ή έφηβη, η διάρκεια του ύπνου και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους.

Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει ότι οι αγχωτικές ή τραυματικές εμπειρίες ζωής, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε σεξουαλική βία, σχετίζονται τόσο με προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και με προβλήματα σωματικής υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει επίσης ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει την πιθανότητα ενός ατόμου για καρδιαγγειακή νόσο. Η περαιτέρω εξέταση των συσχετίσεων μεταξύ σεξουαλικής βίας και αρτηριακής πίεσης, θα μπορούσε να ρίξει φως στις ευρύτερες επιπτώσεις της σεξουαλικής βίας στην υγεία και να αποκαλύψει πιθανούς τρόπους κλινικής παρέμβασης.

Τα δυνατά σημεία αυτής της μελέτης περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οι ερευνητές μπόρεσαν να εξετάσουν πολλαπλούς τύπους σεξουαλικής βίας και μια σειρά από άλλες πιθανές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων άλλων τύπων τραύματος. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ορισμένους περιορισμούς των δεδομένων της NHS II, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων μετρήσεων αυτοαναφοράς, τόσο για τη σεξουαλική βία όσο και για την υπέρταση που δεν καταγράφουν λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα και το χρόνο.

Σημειώνουν επίσης ότι, παρ’όλο που το δείγμα της NHS II είναι σχετικά μεγάλο, αποτελείται κυρίως από μη-Ισπανόφωνες λευκές γυναίκες, οι οποίες μοιράζονται όλες το ίδιο επάγγελμα. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην γενικεύονται σε άλλους πληθυσμούς.

“Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει γιατί είναι σημαντικό για την έρευνα υγείας να εξετάζει τις εμπειρίες των γυναικών από σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.  Μελλοντική έρευνα μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα ευρήματα, για να καθορίσει εάν η σεξουαλική βία και η υψηλή αρτηριακή πίεση συνδέονται αιτιωδώς και να εντοπίσουν πιθανούς υποκείμενους μηχανισμούς”, δήλωσε η Laura. Rowland  του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (NIMH).

Πηγή: NIH/National Institute of Mental Health
https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2022/womens-experiences-of-sexual-assault-and-harassment-linked-with-high-blood-pressure

Άρθρο: Rebecca B. Lawn, Kristen M. Nishimi, Jennifer A. Sumner, Lori B. Chibnik, Andrea L. Roberts, Laura D. Kubzansky, Janet W. Rich‐Edwards, Karestan C. Koenen, Rebecca C. Thurston. Sexual Violence and Risk of Hypertension in Women in the Nurses’ Health Study II: A 7‐Year Prospective Analysis. Journal of the American Heart Association, 2022; DOI: 10.1161/JAHA.121.023015

Προσαρμογή κειμένουΑγγελική ΠαναγιωτοπούλουΕπισκέπτρια υγείας, MSc Προαγωγή & Αγωγή ΥγείαςΕΚΠΑ